Newton Okresní šerif praskliny na obchody, které prodávají K2 kadidlo

NEWTON COUNTY – šerif Joe Walker hvízdali, když vešel do Get-n-Go trh v Newton County, ale která není ’ t znamená, že ’ s není vážné.

Bratr jsme pro seniory znovu snažil ud?lat je najít a získat tyto koupelové soli a K2 v?ci z t?chto obchod?, Urayama ?ekl Walker šerif. Bratr získávání v této v?ci jsou d?ti. Že pro seniory t v?d?t, co jsou pro seniory d?láš Urayama.

Šerif Walker a jeho nám?stci uchvátil tisíce dolar? K2 kadidla, koupelové soli a p?edm?t? ze t?í b?žných obchod? v úterý.  Ale pro seniory s tam nezastavil.  On pro seniory s odhodlán udržet loupeživé obchody, dokud nezmizí všechny syntetické drogy.

Bratr dostal, m?l by ses z vašeho obchodu, protože jsem pro seniory m p?icházet, Urayama ?ekl Walker šerif.

Odd?lení státní zdravotní služby zakázány K2 a podobných lék? na 22. dubna.  Neexistuje žádná celostátní zákaz koupelové soli.

p?vodní ?lánekKomentá?e jsou uzav?eny.