Szeryf hrabstwie Newton p?kni?cia w dó? w sklepach sprzedaj?cych K2 Kadzid?o

Hrabstwo NEWTON – szeryfa Joe Walker gwizda? jak szed? do rynku Get-n-Go w hrabstwie Newton, ale tego nie robi ’ t oznacza on ’ s nie powa?ne.

“ Jakie mo?emy ’ re zorientuj? si? jest odnale?? i pobra? te sole ?a?ni i takie tam K2 z tych sk?adów, ” powiedzia?, szeryf Walker. “ Dzieci s? pobierania na ten. One don ’ t wiedzie?, jakie one ’ re zaawansowana ”.

Szeryf Walker i jego zast?pców zaj?tych tysi?ce dolarów warte Kadzid?o i sole ?a?ni K2, a tak?e urz?dze? zewn?trznych z trzech sk?adowych wygody wtorek.  Ale on ’ s, nie zatrzymuj?c tam.  On ’ s ZDECYDOWANE zachowa? flot? sklepów, dopóki wszystkie narkotyków syntetycznych znik?y.

“ Je?li masz racj?, mo?na lepiej get it out of magazynu, poniewa? I ’ m pochodz?cych, ” powiedzia? Szeryf Walker.

Departamencie pa?stwowej s?u?by zdrowia zakazane K2 i podobne narkotyków na 22 kwietnia.  Nie ma ?adnych statewide zakaz k?pieli sole.

Artyku? oryginalnyT